Sắp có sàn giao dịch vốn dành cho các startup

Sắp có sàn giao dịch vốn dành cho các startup

Nhằm tạo ra nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 09, giao cho Bộ Tài chính chủ trì, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Hiện nay tại Việt Nam, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo đang phản ánh nhiều mặt bất lợi, họ cho rằng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở nước ta còn tồn tại nhiều hạn chế, rào cản gây ra khó khăn, làm cho việc khởi nghiệp kém sức cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực.

Sắp có sàn giao dịch vốn dành cho các startup

Các hạn chế của việc khởi nghiệp chủ yếu do môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi cho các startup, các quy định về điều kiện kinh doanh cũng chưa thực sự phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bên cạnh đó, nhà nước thiếu hỗ trợ về cơ sở vật chất để phục vụ nghiên cứu, cũng như sự hỗ trợ rất hạn chế về tài chính từ ngân sách nhà nước, thủ tục đăng ký phức tạp. Việc xây dựng bộ hành lang pháp lý cho các sản phẩm, dịch vụ mới cũng chưa được thực hiện. Nguồn nhân lực về công nghệ bị thiếu hụt trầm trọng cả về chất lượng và số lượng… Ngoài ra, quy định về đầu tư cho khởi nghiệp đang bị chồng chéo giữa các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư, doanh nghiệp.

Vì thế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, vừa qua Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và phải báo cáo trong năm 2020 – 2021.

Ông Đàm Quang Thắng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Agricare Việt Nam, đồng thời là cố vấn cấp cao của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia, kỳ vọng rằng một khi sàn giao dịch khởi nghiệp sáng tạo được thành lập, nó sẽ giúp tách biệt nơi gọi vốn giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ đó, sẽ giúp xóa đi những rào cản về quy định trong việc góp vốn khởi nghiệp, giúp các nhà đầu tư dễ dàng rót vốn cũng như thoái vốn.

Tuy nhiên, việc thành lập được sàn giao dịch vốn khởi nghiệp này không thể thực hiện được trong thời gian ngắn, vì còn nhiều bất cập trong viện đưa ra các quy định pháp lý. Trong khi đó, thị trường đầu tư cho khởi nghiệp tại Việt Nam mới bắt đầu mở cửa, còn nhiều hạn chế và chưa đủ tính hấp dẫn để các nhà đầu tư tham gia. Bên cạnh đó, theo nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp chia sẻ, các nhà đầu tư hiện vẫn thể hiện rõ sự e ngại với các thủ tục về đầu tư, rót vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp. Bởi vì các nhà đầu tư cần thời gian để kiểm nghiệm về năng lực thực sự của các dự án khởi nghiệp.

Do đó, theo ông Đàm Quang Thắng, một khi sàn giao dịch vốn khởi nghiệp ra đời, nó phải đảm bảo có cơ chế để kiểm soát chặt chẽ, đề cao tính công khai, minh bạch. Đồng thời, cần đa dạng hoá các sản phẩm giao dịch. Nếu không, đây sẽ chỉ là nơi để gặp gỡ giữa các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà đầu tư.